piektdiena, 2007. gada 6. jūlijs

Pārraktā Vaiņodes iela

Ierakumi.
Tālāk redzamas jaunceļamās "Mig holdinga" jaunceļamās Rietumu krasta ēkas. Mazliet palūkojoties vērīgāk, var redzēt, ka attēla labajā pusē aiz koka ir klajums. Tur tagad veikals "Baata''. Bet priekšplānā? Priekšplānā iela pārrakta krustām, šķērsām.

Nav komentāru: