ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris

Nejaucieties Latvijas politikā!

Spītējot lietum.
12. septembrī daži liepājnieki atgādināja par jautājumiem, kurus Latvijā un citur pasaulē cenšas neaizskart.
Vairāk par to te: http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/proteste-pret-iejauksanos-latvijas-ieksejas-lietas-video-galerija/

Nav komentāru: